Je CBD dobré na bolesť

Je CBD dobré na bolesť

Nezáleží na tom, do akej miery sme pripravení, zdraví a silní. Bolesť cítime všetci. Aj keď cítiť bolesť je nevyhnutné, bolesť nám zvykne brániť vo vykonávaní našich obľúbených činností. V takých prípadoch nastupuje na scénu CBD olej. Výskumy naznačujú, že by mohol účinkovať proti bolesti, a to s minimálnym rizikom vedľajších účinkov. Ako teda CBD olej ovplyvňuje bolesť? Ak chceme porozumieť tomu, ako by sa z CBD oleja mohol stať liek proti bolesti, musíme najprv pochopiť samotný fenomén bolesti. Zložitosť liečby bolesti spočíva v tom, že je subjektívna a líši sa od človeka k človeku. Vždy, keď pociťujeme bolesť, musíme zvážiť jej emočnú a fyzickú stránku.

AKO FUNGUJE BOLESŤ

Hoci sa bolesť, ktorú pocítime pri zakopnutí alebo keď si privrieme prst do zásuvky zdá byť okamžitá, tento pocit musí prejsť desiatkami kontrolných bodov. Medzi takéto body patria neuróny, nervové vlákna, miecha a tri rôzne oblasti v mozgu. Mozog aj po tom, ako spracuje signál, musí skoordinovať príslušnú reakciu. Keď zakopneme prstom o roh postele, väčšinou sa to nezaobíde bez nekontrolovateľného poskakovania a nadávok. Vyššie opísaný proces je však len spolovice vyhratý boj. Všimli ste si, ako sa aj malé buchnutia, ktoré ste ako deti v pohode rozchodili, stávajú s pribúdajúcim vekom bolestivejšie? Je to z časti kvôli tomu, že bolesť pociťujeme aj po emocionálnej stránke. Vytváraním trvalých spomienok nám mozog pripomína, že sa máme vyhýbať situáciám spôsobujúcim bolesť. Hoci to tak v danom momente nemusí vyzerať, emocionálna reakcia na bolesť je nesmierne dôležitá. Život bez bolesti by spôsoboval omnoho viac problémov ako život s ňou. Ako by ste potom vedeli, či nemáte infekciu alebo ste sa neporezali? Bolesť je neodmysliteľným obranným mechanizmom, ale aj tie najlepšie úmysly môžu byť zvrátené.

AKO CBD OLEJ SÚVISÍ S BOLESŤOU?

Väčšina z nás pociťuje tzv. nociceptívnu bolesť. Keď si nervové vlákna všimnú zranenie, prostredníctvom centrálneho nervového systému (CNS) aktivujú reakciu na bolesť. Nociceptívnu bolesť spôsobujú modriny, popáleniny alebo zlomeniny. Okrem nociceptívnej bolesti poznáme aj bolesť neuropatickú, ktorá je prepojená s nervovým systémom tela. Pamätáte sa na kontrolné body, ktoré sme spomínali vyššie? Predstavte si, že jeden z nich by sa poškodil. Spôsob, akým pociťujeme bolesť, by bol narušený a celý systém spracovania bolesti by bol rozhádzaný. Výsledkom toho by bola napríklad vystreľujúca bolesť, tŕpnutie alebo pocit pálenia. Čo je však najhoršie, tento typ bolesti môže veľmi rýchlo prejsť do chronického stavu a výrazne tak ovplyvniť kvalitu života. Práve vtedy, keď pociťujeme chronickú bolesť, zvykneme siahať po liekoch od bolesti. Tie, bohužiaľ, nielenže nemusia účinkovať, ale sú vysoko návykové a môžu mať aj výrazné vedľajšie účinky. Preto mnohí výskumníci volajú po alternatívach, akou je napríklad CBD olej. Nielenže by mohol poskytovať účinnú úľavu od bolesti, ale podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „nemá žiadne účinky, ktoré by naznačovali akúkoľvek formu závislosti“.

AKO MÔŽE CBD OLEJ POMÔCŤ OD BOLESTI?

Olej CBD pomáha zvládať bolesť

Tvrdenia, že CBD olej dokáže zmierniť bolesť, vychádzajú z výskumov v preklinických fázach a z výsledkov testov, ktoré boli uskutočnené na zvieratách. Prvé výsledky sú však skutočne povzbudivé. Poďme sa teda pozrieť na to, čo o vlastnostiach CBD oleja hovoria popredné výskumné inštitúty.

• Úľava od nociceptívnej bolesti

Veľmi známou príčinou akútnej a chronickej nociceptívnej bolesti je artritída. Vzhľadom na to, že má viac ako 200 typov, postihnutých ľudí nie je málo. Najhoršie na tom je, že toto degeneratívne ochorenie nielenže spôsobuje problémy s pohybom, ale v súčasnosti naň neexistuje liek. V roku 2000 však reumatologický inštitút Kennedy Institute of Rheumatology prišiel so sľubnými závermi. Vedci testovali účinky CBD na artritídu na hlodavcoch. Zistili, že pri dávke 25 mg denne (podávanej perorálne) vykazovalo CBD „imunosupresívne a protizápalové účinky“ a na základe toho došli k záveru, že v tomto modeli artritídy pôsobilo ako „silné antiartrotikum“. Uvedené závery sa podobajú výsledkom štúdie, ktorá bola publikovaná v roku 2016 v časopise Molecular Medicine Reports. Výskumníci z Jiaotong University College of Medicine v nej zistili, že kanabidiol (CBD) vykazuje „antiapoptické, protizápalové a antioxidačné vlastnosti“. Oxidačný stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k vzniku zápalu a ak sa nelieči, môže viesť k reumatoidnej artritíde, ischemicko-reperfúznemu poškodeniu a neuropatickej bolesti.

• Úľava od neuropatickej bolesti

Keďže vieme, že nervové zakončenia a dráhy zohrávajú kľúčovú úlohu v neuropatickej bolesti, liečba sa musí sústrediť priamo na tieto mechanizmy. Dobrou správou je, že v komplexnej analýze publikovanej v časopise Frontiers in Pharmacology sa uvádzajú výsledky z desiatok preklinických štúdií, ktoré podporujú využívanie medicínskej marihuany pri liečení bolesti. Pojem „medicínska marihuana“ vás však nemusí znepokojovať. Ide len o termín, ktorým sa označuje nielen rastlina, ale aj jednotlivé časti, ktoré ju tvoria, vrátane kanabinoidov ako napríklad CBD. Analýza z roku 2018 poukazuje na analgetické účinky kanabinoidov vrátane inhibície neurotransmiterov, modulácie excitability neurónov a obmedzenia dráh bolesti. Okrem toho, že výskumníci dali do súvislosti užívanie kanabinoidov a zlepšenie neuropatickej bolesti, vyjadrili sa tiež, že medicínska marihuana má vo všeobecnosti dobrú znášanlivosť. V analýze sa tiež uvádza, že niektoré oblasti je potrebné ďalej skúmať. Ide najmä o ďalšie výsledky a posúdenie rizík a výhod užívania medicínskej marihuany z dlhodobého hľadiska. K tomu, že doktori budú proti bolesti bežne predpisovať deriváty medicínskej marihuany, máme, samozrejme, ešte veľmi ďaleko.

MÔŽE CBD OLEJ BOLESŤ ZHORŠIŤ?

Všetky výskumy uvedené vyššie podporujú užívanie CBD oleja. Existuje však riziko, že by mohol bolesť zhoršiť? Žiadne z doterajších štúdií nenašli súvislosť medzi užívaním CBD oleja a zhoršením bolesti. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú interakciu CBD s enzýmami v pečeni. Ak užívate lieky, užívanie CBD oleja by ste najprv mali skonzultovať s lekárom a zistiť, či sa to týka aj vás. Zdá sa, že CBD olej má vo všeobecnosti dobrú znášanlivosť. Medzi doteraz známe vedľajšie účinky patria ľahké prípady sucha v ústach, ospanlivosti a nízkeho krvného tlaku.

KTORÝ CBD OLEJ POMÁHA OD BOLESTI?

Zatiaľ sa nevie, aká presná koncentrácia, dávka a druh CBD oleja je potrebná pri liečbe konkrétneho problému. Štúdie síce naznačujú, že CBD olej môže účinne zmierňovať bolesť, avšak ešte pred tým, ako bude s istotou určená najúčinnejšia dávka a frekvencia užívania, sa vyžaduje ďalší výskum. Ak ešte nemáte skúsenosti s CBD olejom, najlepšie bude začať zľahka, s nízkymi koncentráciami a užívaním raz alebo dvakrát za deň. Keď si zvyknete na jeho účinky, dávky a frekvenciu užívania si môžete prispôsobiť potrebám.