Výhody oleja CBD

Výhody oleja CBD

Je veľmi ľahké nechať sa strhnúť vlnou tvrdení, ktoré sa v súvislosti s CBD olejom šíria. Koľko z nich je ale presných a koľko toho o výhodách CBD oleja vlastne vieme? Na základe faktov vám objasníme, aké výhody môže mať CBD olej pre vašu kožu, mozog a imunitný systém.

Možno sa čudujete, ako môže mať jedna jediná zlúčenina potenciál ovplyvniť toľko častí nášho tela. CBD však nefunguje samo o sebe, ale prostredníctvom interakcie s endokanabinoidným systémom (EKS), významnou regulačnou sieťou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní homeostázy.

AKO FUNGUJE CBD OLEJ?

Naše telo sa snaží udržiavať homeostázu, stav biologickej rovnováhy. Nedeje sa to len vtedy, keď ste zdraví. Rozdiel je ten, že keď ochoriete, telo sa sústredí na podporu imunitného systému a keď infekcia prejde, prepne sa naspäť do stavu rovnováhy. Tento proces prebieha deň čo deň, väčšinu času bez toho, aby sme o tom vedeli. Keď je však naše telo v nevyváženom stave príliš dlho, nastávajú problémy.

Úlohou EKS je podporovať a sledovať tento stav rovnováhy, a to prostredníctvom rozsiahlej siete receptorov a v prípade potreby stimulovať uvoľňovanie silných kanabinoidov a enzýmov. Avšak, tak, ako potrebuje telo pomoc EKS, niekedy treba pomôcť aj samotnému EKS. Vtedy prichádza na scénu CBD. Podľa výskumov je táto zlúčenina účinným mediátorom, ktorý ďalej posilňuje stav rovnováhy, ktorý sa telo neustále snaží dosahovať.

AKÉ SÚ VÝHODY CBD OLEJA?

O tom, aký veľký je v skutočnosti potenciál CBD, sa ešte nevie. Aj keď jeho vplyv na EKS a zjavne žiadne vedľajšie účinky z neho robia spojenca v boji proti chorobám, ešte o ňom ani zďaleka nevieme všetko. Zatiaľ však môžeme poukázať na povzbudivé výsledky z preklinických štúdií a modelových študií uskutočnených na zvieratách.

• Má CBD olej pozitívny vplyv na imunitný systém?

Zápal je kľúčovou súčasťou nášho imunitného systému. Bez neho by sme neboli schopní prekonávať infekcie alebo obnovovať živé tkanivo po poranení. Ak však zápalová reakcia pretrváva alebo začne útočiť na zdravé bunky, vedie to k nebezpečným stavom.

Laboratory for Integrative Neuroscience uskutočnilo v roku 2012 štúdiu, v ktorej sa zistilo, že CBD a jeho „modifikované deriváty významne potláčajú chronický zápal a neuropatickú bolesť“. Netrvalo dlho a ďalšia štúdia, publikovaná v časopise Molecular Medicine Reports, ich výsledky podporila. Štúdia zápalu uskutočnená na hlodavcoch zdôraznila, že CBD má „anti-apoptické, protizápalové a antioxidačné aktivity“.

• Prospieva CBD olej koži?

Kanabinoidové receptory sa, našťastie, nenachádzajú len v našom vnútornom systéme, ale aj v koži. Aj keď koža vo všeobecnosti poskytuje skvelú ochranu napríklad pred zranením alebo infekciou, aj ona sa môže stať obeťou škodlivej choroby.

Štúdia Nottinghamskej univerzity z roku 2007 zistila, že „kanabidoidy spomaľujú šírenie keratinocytov“, čím podporila možnú úlohu CBD v liečbe psoriázy. Primárnou funkciou keratinocytov je ochrana kože pred vplyvom prostredia, ale pod vplyvom patogénov môžu tieto bunky viesť k zápalu.

V roku 2014 vyšla v časopise Journal of Clinical Investigation štúdia, ktorá preukázala, že CBD má vplyv na ľudské sebocyty. Mazové žľazy za normálnych okolností produkujú kožný maz, ktorý pravidelne premasťuje ochlpenie a kožu. Avšak, takisto ako príliš veľa keratinocytov môže viesť k zápalu, príliš veľa mazu upcháva póry a prispieva k vzniku akné.

Záverom výskumníkov je, že „CBD má vysoko efektívne sebostatické účinky“ a dodávajú, že zlúčenina má „potenciál ako sľubná liečebná látka pri liečbe acne vulgaris“.

• Prospieva CBD olej mozgu?

Ďalším ochorením, o ktorom sa všeobecne predpokladá, že ho spôsobuje oxidačný stres, je Alzheimerova choroba. Zo štúdií zaoberajúcimi sa naším imunitným systémom už vieme, že CBD vykazuje protizápalové účinky. Oddelenie experimentálnej farmakológie na Neapolskej univerzite Fridricha II. zistilo, že pri použití CBD pri liečbe buniek PC12 kanabinoidy spomalili degradáciu spôsobenú amyloidom beta. Amyloid beta je deštruktívna zlúčenina, ktorá sa lepí na bunky a bráni im v ich primárnej funkcii.

CBD vykazovalo podobné neuroprotektívne účinky aj v správe z roku 2017, ktorú publikoval časopis CNS & Neurological Disorders – Drug Targets. Porovnaním dát z preklinických a klinických štúdií výskumníci pripustili možnú úlohu CBD pri liečení Parkinsonovej choroby (PD), Alzheimerovej choroby (AD) a roztrúsenej sklerózy (MS). Zároveň však zdôraznili potrebu získať ďalšie dôkazy prostredníctvom dobre navrhnutých testov, ktoré sa uskutočnia na ľuďoch.

VÝHODY CBD OLEJA: ZÁVER

Vyššie uvedené štúdie sú len malou ukážkou potenciálnych liečebných účinkov CBD. Záujem o túto látku je, našťastie, väčší ako kedykoľvek predtým a každý deň sa objavujú nové štúdie potvrdzujúce jeho účinky. Avšak, a to naozaj „avšak“, takmer všetky tieto štúdie sú stále v preklinických alebo skorých klinických fázach. Preto je ťažké prísť s jednoznačným záverom o účinkoch CBD.

Výsledky sú rozhodne povzbudivé, no keď sa CBD začne testovať na ľuďoch, môže sa toho ešte veľa zmeniť. Jasným pozitívom CBD je, že má pravdepodobne minimálne vedľajšie účinky a dobrý bezpečnostný profil. Vyskúšať CBD olej po prvýkrát je jednoduché a len pár kvapiek môže výrazne prispieť k vyváženému životnému štýlu.